a

Ansvar & Hållbarhet

Textiltillverkning, ansvarsfullt och hållbart för människor och miljön.

Inom vår produktion bidrar vi aktivt genom att leva upp till de värderingar som vi och våra kunder anser vara viktiga när det gäller ansvarstagande och hållbarhet.

Hållbarhet

Tillsammans tar vi ansvar

Ansvarsfulla Material & Färger

GRS certifierar produkten från råvaruproduktion till efterbehandling, inklusive kemiska och sociala kriterier.
Responsible Down Standard (RDS) säkerställer att dun och fjädrar kommer från djur som inte utsatts för onödig skada.
OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för alla typer av textilier.
REACH-förordningen innehåller bland annat regler om registrering av ämnen, förbud eller andra begränsningar av ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen och regler för att informera kunder. Du som tillverkar, importerar eller säljer varor och kemiska produkter inom EU/EES behöver följa de regler som gäller för din verksamhet. Förordningen innehåller även regler som du som användare av kemiska produkter ska följa.
För att alltid hålla oss i framkant när det gäller miljöfrågor har vi valt att vara medlemmar i ChemAct network, där vi får information om lagar och förordning samt stöd av specialister.
För mer information  besök gärna www.chemactnetwork.com

Ansvarsfullt Arbete

TPC Textile är medlem i Amfori / BSCI och därför arbetar vi även enligt Amforis uppförandekod.
Business Social Compliance Initiative (BSCI) är ett ledande system för försörjningskedjehantering som stödjer företag att driva social efterlevnad och förbättringar inom fabrikerna och gårdarna i deras globala försörjningskedjor. BSCI implementerar principerna för internationella arbetsnormer som skyddar arbetstagarnas rättigheter, såsom International Labour Organization (ILO) konventioner och deklarationer, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och riktlinjer för multinationella företag inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och Utveckling (OECD).

Se till att alltid få våra senaste nyheter. Prenumenera på våra TPC Nyhetsbrev genom att skicka att e-postmeddelande via denna länk