a

Ansvar & Hållbarhet

Textiltillverkning, ansvarsfullt och hållbart för människor och miljön.

Det betyder att vi påverkar många människor varje dag. Inom vår produktion bidrar vi aktivt för att leva upp till de värderingar som vi och våra kunder anser viktiga.

Hållbarhet

Tillsammans tar vi ansvar

Ansvarsfulla Material

GRS certifierar produkten från råvaruproduktion till efterbehandling, inklusive kemiska och sociala kriterier.
Responsible Down Standard (RDS) säkerställer att dun och fjädrar kommer från djur som inte utsatts för onödig skada.
OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för alla typer av textilier som testats för skadliga ämnen.
Oeko-Tex logo

Ansvarsfulla Färger

REACH-förordningen innehåller bland annat regler om registrering av ämnen, förbud eller andra begränsningar av ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen och regler för att informera kunder. Du som tillverkar, importerar eller säljer varor och kemiska produkter inom EU/EES behöver följa de regler som gäller för din verksamhet. Förordningen innehåller även regler som du som användare av kemiska produkter ska följa.
Farliga kemikalier är normala ingredienser i många konsumentprodukter. Vi hjälper företag i den globala leveranskedjan att förändra detta.
Chemsec logo

Ansvarsfullt Arbete

Amfori / BSCI TPC Textile är medlem i BSCI och därför arbetar vi även enligt Amforis uppförandekod.
Business Social Compliance Initiative (BSCI) är ett ledande system för försörjningskedjehantering som stödjer företag att driva social efterlevnad och förbättringar inom fabrikerna och gårdarna i deras globala försörjningskedjor. BSCI implementerar principerna för internationella arbetsnormer som skyddar arbetstagarnas rättigheter, såsom International Labour Organization (ILO) konventioner och deklarationer, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och riktlinjer för multinationella företag inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och Utveckling (OECD).

Se till att alltid få våra senaste nyheter. Prenumenera på våra TPC Nyhetsbrev genom att skicka att e-postmeddelande via denna länk